1-. ANVÄNDNING

Den här integritetspolicyn gäller alla som besöker vår websida https://www.swedishskischool.com  (härefter kallad “websida”) och använder sig av någon av de kontaktmedel som är angivna. Den innefattar också de som bokar någon av våra tjänster. 

Läs vår integritetspolicy eftersom den tillsammans med vår Cookiepolicy leder till en överenskommelse som angår dig. 

När vi skriver “uppgifter” eller “personuppgifter” menar vi de uppgifter som är relaterade till en identifierbar person. Reglerna gäller även alla personuppgifter relaterade till en person under professionell aktivitet. 

2-. INSAMLADE UPPGIFTER

Om du kontaktar oss via mejl på info@swedishskischool, telefon (+34 619 69 06 61) eller på vårt kontaktformulär som finns på websidan kommer vi be dig att uppge namn, telefonnummer och e-postadress. Vi kommer också att ta in samma uppgifter när du bokar någon av våra tjäster. 

När du betalar för någon av våra tjänster kommer vår betalningsförmedlare “Stripe” ta in uppgifter som namn,  adress och andra nödvändiga uppgifter för att kunna genomföra betalningen på ett säkert sätt. 

Den information som vi samlar ihop automatsikt kan inkludera uppgifter som din IP adress, enhet, unikt ID för enheten, webbläsare, geografiskt område, operativsystem, referenskälla, längd för besöket på sidan, surfaktivitet och andra uppfigter som ditt besöksmönster och liknande tekniska data. En del av de här uppgifterna samlas in med hjälp av Cookies och liknande spårningsteknologi. Det är ytterligare förklarat i vår “Cookiespolicy”.

Vi använder oss av analysverktyg för att kunna mäta trafik och trender på websidan. De verktygen samlar informtaion som skickas från din enhet eller vår websida. Det kan även inkludera andra websidor du besöker eller annonser. Den här informationen hjälper oss att förbättra användarvänligheten på vår websida. Den här information samlas in anonymt och kan inte spåras till någon enskild användare. 

Vi samlar in information och data om hur du kommer till och använder websidan. Sådan information kan innehålla personuppgifter. 

Vi samlar ihop begränsad data från din mobila enhet för att kunna erbjuda bättre användarvänlighet på vår websida. Sådan data kan innehålla uppgifter om vilket enhet du använder, enhetsid och hur lång tid du har använt wedsidan. Därtill använder vi oss av spårningsteknologi på webplatsen för att kunna förbättra den med statistik som inte är personlig. 

Vi säljer eller delar inga personuppgifter, eller annan information till tredje part. 

3-. ANVÄNDNING OCH DELNING AV DINA PERSONUPPGIFTER

Vi använder bara dina personuppgifter om du godkänner det, eller om det finns någon annan laglig parameter som tillämpas. 

Dina personuppgifter änvänds endast för det ändamål vi samlade in dem för. 

Vår personnal har tystnadsplikt och vi använder oss av tillgängliga medel för att undvika att några personuppgifter sprids, utöver det ändamål de var ämnade för. 

Vi behåller inte dina personuppgifter längre än nödvändigt eller utöver den tid du har godkänt att vi har dem. 

Swedish Ski School använder sig av externa leverantörer för enstaka tjänster på websidan.  Sådana leverantörer kan vara (men inte begränsat till): IT-system, juridiska tjänster eller betalningsförmedlare. 

Under vissa omständigheter, är vi enligt lag tvungna att dela med oss av viss information till T.ex. myndigheter.  Vissa gånger kan den informationen innehålla personuppgifter. Under de speciella omständigheterna kommer vi inte fråga dig om godkännade, för delning av ovan nämnd information. 

4-. DINA RÄTTIGHETER

Du har rätt till att få information om vilka personuppgifter vi har, få tillgång till de uppgifter vi har om dig, fa dina personuppgifter ändrade eller att få de uppgifter vi har om dig raderade. 

Om du vill åberopa någon av nämnda rättigheter eller om du har någon fråga gällande vår Integritetspolicy kan du skicka ett mejl till oss på: info@swedishskischool.com

5-. ÄNDRINGAR I VÅR INTEGRITETSPOLICY

Vi behåller oss rätten att göra ändringar i vår Integritetspolicy när det är nödvändigt. 

Alla ändringar gäller från det att de har publicerats på vår websida. Vi uppmanar dig att periodvis läsa vår integritetspolicy. Om du inte samtycker med vår integritetspolicy  får du sluta att använda vår websida med omedelbar verkan. 

Integritetspolicy senast uppdaterad 01/05/20

Swedish Ski School är registrerat på López Mezquita 44, Jun, 18213, Spanien.  E-post: info@swedishskischool.com Tel: +34 619 69 06 61